Průkaz energetické náročnosti budovy

Co je to PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument stanovující energetickou náročnost budovy. V rozsahu tříd A–G zařadí budovu do příslušné energetické třídy. PENB hodnotí celkovou spotřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a energii na osvětlení.
Průkaz PENB pro vás zpracuji po celé ČR.

Kdy je PENB potřeba?

Rekonstrukce domu

Plánujete rekonstrukci více jak 25 % obálky budovy? Nebo přístavbu/nástavbu budovy, která zvětší energeticky vztažnou plochu o více jak 2,5násobek? V takovém případě je PENB nutností.

Novostavba

Ještě před zahájením stavby nové budovy je zapotřebí mít vypracovaný její PENB. Protože je nedílnou součástí podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Prodej a pronájem nemovitosti

Pokud se chystáte prodat nebo pronajmout svou nemovitost, je nezbytné předložit vypracovaný PENB. V případě prodeje je PENB přílohou kupní smlouvy.

10letá platnost

Platnost průkazu PENB je 10 let od data vyhotovení. Nebo kratší dobu, pokud byla na budově provedena změna měnící energetickou náročnost budovy.

Vážně PENB potřebuji?

Ano. Zda mají majitelé nemovitostí PENB, namátkově kontroluje Státní energetická inspekce. Případná pokuta je vysoká – u fyzických osob 100 000 Kč a u právnických osob až 200 000 Kč.

Povinnost mít PENB se netýká

nemovitostí do 50 m2
domů pro rodinnou rekreaci
budov, ve kterých probíhají bohoslužby
průmyslových a zemědělských budov se spotřebou do 194,46 MWh za rok

PENB jedině od energetického specialisty

Oprávnění vypracovat PENB má pouze energetický specialista, který složil příslušné zkoušky a je oprávněn Ministerstvem průmyslu a obchodu k této činnosti.

Co PENB obsahuje?

Grafická část

 • Identifikační údaje o majiteli a budově.
 • Celková energeticky vztažná plocha budovy.
 • Zařazení budovy do energetické třídy A–G.
 • Ukazatele energetické náročnosti technických systémů.
 • Údaje o (ne)splnění požadavků dle vyhlášky.

Protokol

 • Celková dodaná energie.
 • Primární neobnovitelná energie.
 • Dílčí dodaná energie.
 • Průměrný součinitel prostupu tepla Uem.
 • Doporučená opatření.

Co vše k výpočtu PENB potřebuji?

 • Půdorysy podlaží a řez objektu.
 • Technickou zprávu se skladbami konstrukcí.
 • Popis systému vytápění, ohřev TUV, chlazení, větrání a osvětlení.
 • Technické informace k oknům a dveřím.
 • Současný PENB, pokud jej máte.
Nejste si jistí, jestli máte všechny potřebné podklady?
Kontaktujte mě, vše společně projdeme. Pokud nějaké podklady budou chybět, domluvíme se, jak dané podklady nahradit. Například je doměříme na místě.

Ozvěte se mi

Formulář byl úspěšně odeslán. Brzy se s Vámi spojím.
Při odesílání došlo k chybě. Zkuste to prosím později.