Nová zelená úsporám

Bydlete úsporně. Máte příležitost na to získat dotaci.

Čerpejte dotační podporu z programu Nová zelená úsporám a snižte své náklady na energie a bydlení. Pomůžu vám dotaci získat. Splnění požadavků dotace, v nejkratším možném čase – a v té nejvyšší výši, která vám náleží.

Na co je možné dotační podporu využít?

Novostavba

Dotační podpora je uvolňována pro výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Zateplení budovy

Výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, podlahy, střechy a stropu. Pro rodinné i bytové domy.

Snižování energetické náročnosti

Instalace fotovoltaických panelů, výměna zdroje tepla a TUV, větrání s rekuperací.

Další ekologická opatření

Nádrž na dešťovou vodu, dobíjecí stanice pro elektromobily, zelená střecha.

K získání dotace chybí jeden krok. Energetický posudek.

Podmínkou pro přiznání dotace je doložení vypracovaného energetického posudku a projektové dokumentace. Ta obsahuje komplexní posouzení jednotlivých stavebních úprav a jejich vliv na úsporu energií.

Získání dotace krok po kroku

1

Připravím nezbytné podklady pro podání žádosti.

Zejména projektovou dokumentaci (stavebních úprav nebo rekonstrukce) a energetický posudek.

2

Podám žádost o dotaci příslušným orgánům.

Tedy příslušnému Státního fondu životního prostředí ČR.

3

Schválení dotace.

Protože všechno bude, jak má, klapne to.

4

Zajistím veškerou komunikaci s úřady.

Pomůžu vám s doložením veškerých faktur za realizaci samotných opatření (na které získáte dotaci) a dalších nezbytných dokladů.

5

Výplata dotace na váš účet.

Kdy se dotace vyplácí?

Vyplácení dotační podpory probíhá zpětně. Finanční podporu získáte až po realizaci zvoleného projektu, na který chcete dotaci využít. Proto je nezbytné, aby byl celý průběh hlídaný certifikovaným odborníkem z oboru. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že vám nárok na dotaci nebude přiznán.

Platba za mé služby zpracování podkladů a vyřízení dotace Zelená úsporám probíhá až po schválení dotace. Její výše se odvíjí od výše získané dotace. Předem nic neplatíte.

Energetická studie

Pokud se rozhodujete, jaká energeticky úsporná opatření provést, vypracuji vám energetickou studii. Získáte tak detailní přehled nejvhodnějších a nejefektivnějších opatření. Díky této studii budete vědět, jaká opatření zvolit – a proč. Samotnou studii dodám vypracovanou ve vícero variantách podle finanční náročnosti jednotlivých možných realizací.

Energetická studie je odpověď na to: Čím máme zateplit dům? Jakou tloušťku izolantu? Jaké konstrukce máme zateplit? Vyhovují tyto okna pro dotace?

Spolupráce s partnery

Při návrhu novostavby nebo rekonstrukce rodinného domu provádím energetické posouzení v průběhu jeho projektování. Tím docílím splnění požadavků dotačního titulu Nová zelená úsporám.

Dostanete ode mě detailní návrh opatření, které je potřeba do projektu zapracovat. Tím projekt splní podmínky pro zisk dotační podpory.

Infografika dotace pro rodinné domy.Infografika dotace pro bytové domy.

Vyřídím pro vás dotaci z programu Nová zelená úsporám

Razítko certifikace energetického specialistyRazítko potvrzující členství v Asociaci energetických specialistů
Energetický posudek smí vypracovat pouze odborníci s příslušným oprávněním.

Ozvěte se mi

Formulář byl úspěšně odeslán. Brzy se s Vámi spojím.
Při odesílání došlo k chybě. Zkuste to prosím později.